„Крст“

Драгомир Драган Милеуснић

О скулптури

Аудио: текст чита Олга Старчевић

Назив: „Крст“
Аутор: Драгомир Драган Милеуснић (1943-2019)
Земља: СФРЈ/Србија
Година: 1991.


Драган Милеуснић је уметник специфичног израза и особеног стваралачког рада који је на уметничкој сцени Србије и Југославије присутан од  половине седме деценије 20. века.

Милеуснићева скулптура „Крст“, настала на симпозијуму „Бели Венчац“ 1991, плод је уметникових дугогодишњих истраживања. Крст је чест мотив његових радова или у виду стилизованог распећа или само као елемент скулптуре. Овај мотив, иако је општи симбол вечног страдања, у Милеуснићевом стваралаштву не подразумева религиозну реминисценцију на неке теме из човекове историје, већ је посматран изнад временски ограничених садржаја.

Уметникова симболика има једну општу карактеристику, једну тенденцију претварања облика у знак која је праћена промишљањима о егзистенцијалним темама савременог човека. Ни један његов облик није директно везан за предметни свет, већ су они одраз садржаја креативне свести уметника у коме се испољава тежња ка симболичкој функцији скулптуре.  

Локација →

Галерија

Из архива

Садржаји које смо пронашли у архивама

Драгомир Милеуснић, Аранђеловац 1978.
(извор: сачувана архива предузећа Венчац, компанија Omya Venčac)

Из некадашњих медија

Ниједна форма није сама себи циљ. У функцији је идеје, мисли, приче и жеље да се продужи трајање“.

Драгомир Милеуснић

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Посетите Музеј