„Говече“

Лука Томановић

О скулптури

Аудио: текст чита Олга Старчевић

Назив: „Говече“
Аутор: Лука Томановић (1909-1992)
Земља: СФРЈ/Црна Гора
Година: 1976.


Лука Томановић припада послератној генерацији вајара која у свом ликовном изразу спаја традицију и модерна стремљења у уметности. Као изузетна стваралачка личност оставио је обиман вајарски опус који, као ране радове, обухвата споменичку скулптуру у јавном простору, а касније дела галеријског формата која се одликују лирским, поетичним изразом. Главна карактеристика Томановићеве скулптуре јесте асоцијативност као трајна одлика целокупног стваралачког рада.

Уметник се посебно бавио темом животиња, а једно од најзначајнијих дела из те групе је „Говече“, настало на симпозијуму „Бели Венчац“ 1976. Евидентан је вајарев суптилан осећај за реализацију фигуре сведеним ликовним елементима. Идентична скулптура „Говече“, израђена исте године у ораховом дрвету, чува се у Херцег Новом. Дело постављено у парку Буковичке бање, рађено у камену, монументалних димензија, полирано је до високог сјаја, што је одлика Томановићевог вајарског рада. Сам уметник је истицао да је монументалност веома значајна за крајњи утисак који оставља скулптура у отвореном простору.

Локација →

Галерија

Из архива

Садржаји које смо пронашли у архивама

Говече, 1976 (извор: монографија Лука Томановић“,
Црногорска академија наука и умјетности, ур. Павле Пејовић, Подгорица 2010, стр. 11)
Лука Томановић у току израде скулптуре у Аранђеловцу, 1976. 
(извор: из сачуване архиве предузећа Венчац“, компанија Omya Venčac“)

Из некадашњих медија

„Често се може чути: умјетник ради због публике. Али то није пуна истина. Умјетник заправо настоји да овјековечи своје вријеме. Он је, хтио или не, резултат друштва у којем живи…“

Лука Томановић

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Посетите Музеј