„Дијалог песника и девојке“

Станислав Ханзик

О скулптури

Аудио: текст чита Олга Старчевић

Назив: „Дијалог песника и девојке“
Аутор: Станислав Ханзик/Stanislav Hanzik (1931-2021)
Земља: Чехословачка
Година: 1969.


Станислав Ханзик, уметник особеног ликовног израза, сматра се представником модернистичке и постмодернистичке фигурације. Целокупно стваралаштво  овог изузетног вајара настајало је у ослањању на концепт theatrum mundi – свет као позорница. Наведени концепт у његовом универзалном значењу подразумевао је схватање по коме се целокупно устројство света и сваки сегмент живота сматра позориштем. Ханзик је у складу с тим бирао дијалог или разговор као лајт мотив позорнице који је иконички препознатљив. Његове скулпторалне групе подразумевају сцену са актерима и „сценографијом“ коју чини позадина скулптуре, а коју је, претпостављамо, увек одређивао сам уметник.

Скулптура „Дијалог песника и девојке“, настала на симпозијуму „Бели Венчац“ 1969, припада серији Ханзикових „Дијалога“ које је развијао у свим фазама стваралачког рада. Скулптура у парку Буковичке бање реализована је кроз наглашени експресивни приступ обликовању, предимензионираношћу делова тела и подражавањем аутохтоног живота материјала.

У радовима Станислава Ханзика је очигледно инсистирање на успостављању везе са посматрачем као део поменутог концепта theatrum mundi. Томе је у потпуности допринео уметников избор места на коме је скулптура постављена, па егзистира у садејству светлости и природног амбијента.

Локација →

Галерија

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Посетите Музеј