„Облик простора“

Иван Кожарић

О скулптури

Аудио: текст чита Олга Старчевић

Назив: „Облик простора“
Аутор: Иван Кожарић (1921-2020)
Земља: СФРЈ/Хрватска
Година: 1967.


У плодоносном стогодишњем животу и стваралачком раду Иван Кожарић је прошао бројне фазе и оставио опус који се високо вреднује. Упоредо са променама у савременој скулптури друге половине 20. века он се упустио у авантуру уметничког деловања ослобођеног било каквих оквира.

Скулптура „Облик простора“ настала је на симпозијуму „Бели Венчац“ 1967. године. У модернистичким оквирима Кожарић испитује могућности представљања пунина и празнина, а појам „облик простора“ поистовећује са „слободном“ скулптуром, независном од било какве везе са појавним светом. Простор je схваћен као празнина, као дистанца међу облицима и предметима; он постаје конкретна маса која учествује у грађењу једне одређене форме.

Описујући ове радове Кожарић је наводио да је „реч о обликовању нечег духовног, непредметног, неискуственог, ослобођеног небитности појавног…“.

Локација →

Галерија

Из архива

Из некадашњих медија

“Ја нисам умјетник, али сам зато лош кипар. Истражујући, дошао сам до тога да могу рећи да сам на трагу умјетности, и то ми је доста.”

Иван Кожарић

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Посетите Музеј