„Рађање руже“

Олга Јеврић

О скулптури

Аудио: текст чита Олга Старчевић

Назив: „Рађање руже“
Аутор: Олга Јеврић (1922-2014)
Земља: СФРЈ/Србија
Година: 1970.


Академик Олга Јеврић спада у ред најзначајнијих скулптора Југославије и Србије у другој половини 20. века са статусом класика модерне српске уметности. Своју изузетну склоност ка апстрактном мишљењу објашњавала је могућношћу да кроз апстрактну форму изрази оно што не може кроз фигурацију.

Иновативност Јеврићкиног стваралаштва огледа се и у увођењу нових материјала (као што су цемент или гвожђе) са којима је могла слободније да компонује и гради своја дела. Према захтевима модернизма да скулптура постоји као форма, као творевина мисли и идеје, уметница је остварила дела као материјализоване и опросторене метафоре, као симболе у материјалу и простору.

Скулптура „Рађање руже“, настала 1970. године на симпозијуму „Бели Венчац“, представља апстрактну форму разлисталих сегмената сагледивих са свих страна. Стога је уметници одувек било необично важно да се скулптура у простору адекватно постави. Олга Јеврић је често наводила да је добрим делом своје скулптуре замишљала као просторне догађаје у којима се борави, места сабирања и медитације. „Своју скулптуру видим искључиво у природи на брисаном простору, у комуникацији с небом“, говорила је Олга Јеврић.

Локација →

Галерија

Прича о називу скулптуре „Рађање руже 
(сећања Слободана Недељковића, 2017.) 

Из архива

Садржаји које смо пронашли у архивама

И управо зато што од гледаоца траже другачије и различите реакције, зато што га наводе на непоновљиве одазиве, скулптуре нису равнодушне ствари него живе попут неких органских бића, те отуда скулптуре и јесу плодови духа и творевине уметности“.

Олга Јеврић

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Посетите Музеј